Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem


Dorps wonen in SchuytgraaF

 

 

Op 14 juli 2016 vond de definitieve gunning plaats
voor de blokken B en C. De heren Stefan van Duijnhoven (KlokWonen) en Gerrie Elfrink (gemeente Arnhem) ondertekenden de ontwikkelovereenkomst op 15 juli jl.
 

 

Centraal gelegen aan de zuidzijde van Schuytgraaf is veld 22b in ontwikkeling. Het veld heeft een prominente en bijzondere ligging in Schuytgraaf. Enerzijds ligt het in de dynamiek van de westelijke entree van Schuytgraaf, anderzijds is het gelegen tussen de bestaande eikenlaan, de boomgaard en de grote Groene weide.

Het veld is opgedeeld in een aantal blokken die in verschillende fasen flexibel ontwikkeld kunnen worden. Het gaat hierbij om circa 350 woningen voor het gehele veld, waarbij wordt uitgegaan van een ontwikkeling van circa 75 tot 100 woningen per jaar tot 2020. Aan de zuidzijde van Buurt aan de Weide biedt de gemeente Arnhem nu de blokken B en C te koop aan waar maximaal 50 woningen kunnen worden gerealiseerd.

 

Ruimtelijk raamwerk

Eind 2015 zijn het bestemmingsplan en het Ruimtelijk Raamwerk voor dit veld vastgesteld. (De bij het bestemmingsplan behorende ontheffing voor de Hogere Grenswaarde vindt u op de pagina Downloads). In het Ruimtelijk Raamwerk is voor de uitwerking van het veld een dorpse woonsfeer als basis genomen, waarbij de relatie met het omliggende landschap is gezocht. Daarnaast kan de sfeer van het woonbuurtje verschillende dichtheden en woningtypologien faciliteren. Dit document vormt dan ook het richtgevend kader en dient als toetsingskader voor de deeluitwerkingen binnen het veld. 

Blokken B en C

Ten behoeve van de ontwikkeling van het veld Buurt aan de Weide zijn de zuidelijke blokken B en C gezamenlijk te koop aangeboden middels een verkoop bij inschrijving. Op 14 juli 2016 vond de definitieve gunning plaats aan KlokWonen, waarna de ontwikkelovereenkomst op 15 juli door beide partijen werd ondertekend.

Meer info?

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure vindt u op de pagina blokken B en C.
Nadere informatie als onderliggende formulieren, concept-overeenkomsten, omschrijving van het verdere verkoopproces en downloads vindt u op de pagina downloads.

Geinteresseerd?

Bent u ook geïnteresseerd in de ontwikkellocaties van de gemeente Arnhem? Houd dan de berichtgeving op het Vastgoedplein in de gaten!

    

Aantal objecten: 1
Buurt aan de Weide - ontwikkellocatie  

Buurt aan de Weide - ontwikkellocatie

 Woonkavel te koop
Koopprijs Openbare inschrijving
Perceelopp. circa 8394 m²
Type object Ontwikkellocatie
Centraal gelegen aan de zuidzijde van Schuytgraaf.

Lees meer >

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod